*Filet Tip Pita Wrap

*Filet Tip Pita Wrap

17.00

Kimchi, Blue Cheese, Tomato, Onion